ยินดีต้อนรับ และขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมแลกเปลี่ยน

เนื้อหาสาระในบล็อกนี้ผู้เขียนจะนำข้อมูลเกี่ยวกับการทำสวนยางพารา ทั้งที่เป็นประสบการณ์พบด้วยตนเอง การได้แลกเปลี่ยนกับคนอื่น การได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ มาเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจในการทำสวนยางพารา หรือผู้ที่เป็นเจ้าของสวนยางอยู่แล้ว สามารถนำไปปรับใช้ ทุกขั้นตอนต้องพิจารณาในการนำไปปรับใช้อย่างถี่ถ้วนครับ เพราะลักษณะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ดิน น้ำ ลม(อากาศ) ไฟ(อุณภูมิแสงแดด) ธาตุทั้งสี่ ไม่เหมือนกันวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ชีวิตชาวสวนยางพารา

ผู้เขียนเป็นลูกชาวสวนยางพาราคนหนึ่งในขณะที่ยังเด็ก ๆ อายุยังน้อย แต่ปัจจุบันโตขึ้นก็เป้นชาวสวนยางคนหนึ่งแล้วเหมือนกัน ตอนผู้เขียนเรียนชั้นประถม กรีดยางก่อนไปโรงเรียนตื่นตั้งแต่ ตี 1 ตี 2 กรีดยางจนถึง 6 โมงเช้า กลับขึ้นมาอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวไปโรงเรียน เป็นวิถีชีวิตที่เป็นเช่นนี้มาตลอดจนจบมัธยมก็ไปเรียนเกษตร ตามความหวังของพ่อที่ท่านอยากให้เป็น
ผู้เขียนจำความได้ก็เห็นต้นยางต้นใหญ่ ๆ แล้ว ต้นสูงแหงนมองคอตั้งบ่า ในช่วงนั้น ปี 2507 คิดว่ายางแถว ๆ บ้านของผู้เขียนเขาเรียกว่าป่ายาง เพราะมันมีทั้งต้นยางพารา ไม้ไผ่ และไม้โตเร็วอื่น ๆ เถาว์วัลย์ หญ้า ขึ้นอยู่เต็ม ไม่เหมือนกับปัจจุบันที่เราทำสวนยางแบบพัฒนาแล้วเตียนโล่ง รถวิ่งได้ เมื่อก่อนนั้นเดินอย่างเดียว เพราะคือ “ป่า” จริง ๆ พวกพี่ ป้า น้า อา กรีดยางทำแผ่นยางในช่วงเช้า ถึงเที่ยง เราเด็ก ๆ ได้ฟังเรื่องเล่า เฮฮา จากพวกเขาช่วงที่รอให้ยางแข็งตัวเพื่อนำเข้าจักรรีด (เป็นช่วงของการใช้เวลารอให้น้ำยางแข็งตัวหลังจากผสม น้ำยาง น้ำ และน้ำกรดแล้ว) ในช่วงนี้จะได้ฟังเรื่องราวที่ผู้ใหญ่คุยแลกเปลี่ยนหลาย ๆ เรื่อง ทั้งตลกโปกฮา และความมีสาระของในหลาย ๆ เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ
บันทึกแรกนี้ก็เพื่อมาทักทายและรายงานตัว ว่า จะเขียนบันทึกเรื่องสวนยางพารา ทั้งที่ได้มีประสบการณ์ทั้งของตนเองที่ทำ และที่พบเห็นแลกเปลี่ยนจากการทำงาน รวมถึงการค้นคว้าที่มีเผยแพร่อยู่ทั้งเอกสาร และในอินเตอร์เนต ในการทำงานของผู้เขียนนั้นก็คลุกคลีอยู่กับพี่น้องชาวสวนยางอยู่ตลอด เช่นกัน จะเขียนเรื่องราวเป็นตอน ๆ ไปครับ


<< ย้อนกลับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น